Tegevusteraapia

Tegevusterapeudi vastuvõtule soovitame pöörduda järgnevate probleemidega

Lastel

 • Eakohase arengu hindamiseks , ka koolivalmiduse hindamiseks
 • Nõustamiseks
 • Autismispektri häiretega lapsi
 • Käitumishäirete, sh hüperaktiivsuse, aktiivsus – ja tähelepanuhäire puhul
 • Liitpuude korral
 • PCI  -ga lastel
 • Psühhosotsiaalsete probleemide korral
 • Igapäevaelu tegevuste sooritamise probleemide korral
 • Kõne- ja kommunikatsiooniprobleemide korral
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks
 • Arengulise mahajäämuse korral
 

Täiskasvanutel

 • Insuldi taastusraviks
 • Labakäe- ja randmeprobleemidega isikute raviks
 • Isiku tegevus- ja töövõime hindamiseks  ning  kõrvalabi vajaduse tuvastamiseks
 • Nõustamiseks ergonoomiliselt õigete kehaasendite suhtes
 • Patsiendi ja tema lähedaste nõustamiseks abivahendite (N: riietumise abivahendid, pesemise abivahendid, söögitegemise abivahendid, siirdumise abivahendid) ning keskkonnakohanduste (füüsilise keskkonna kohanduste) osas
 • Igapäevategevuste harjutamiseks,  mille sooritamine valmistab patsiendile raskusi (N:iseseisev riietumine, esmaste hügieenitoimingute sooritamine, tualetis käimine jne)
 • Psühhosotsiaalsete probleemide korral
 

Eakatel

 • Insuldi taastusraviks
 • Labakäe- ja randmeprobleemidega isikute raviks
 • Dementsussündroomi korral
 • Patsiendi ja tema lähedaste nõustamiseks abivahendite (N: riietumise abivahendid, pesemise abivahendid, söögitegemise abivahendid, siirdumise abivahendid) ning keskkonnakohanduste (füüsilise keskkonna kohanduste) osas
 • Igapäevategevuste harjutamiseks,  mille sooritamine valmistab patsiendile raskusi (N:iseseisev riietumine, esmaste hügieenitoimingute sooritamine, tualetis käimine jne)
 • Psühhosotsiaalsete probleemide korral
 

Võta ühendust